Stypendia

W związku z przyłączeniem części sołectwa Miłocin z gminy Głogów Małopolski i sołectwa Matysówka z gminy Tyczyn do Rzeszowa istnieje możliwość złożenia wniosków o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów, którzy w wyniku zmiany granic administracyjnych Miasta Rzeszowa stali się jego mieszkańcami. Szczegóły dotyczące naboru wniosków znajdują się w poniższym odnośniku oraz stronie internetowej.

www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata

Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Spotkanie z Rodzicami

W dniu 28 stycznia  2019 r. odbędą się spotkania z rodzicami wg harmonogramu. Spotkanie poprzedzone będzie prelekcją na temat cyberprzemocy, które wygłosi pracownik Referatu do spraw Nieletnich. Prelekcja odbędzie się na małej sali gimnastycznej.

Godzina 16:00 Godzina 17:00
Ia sala 25 IIIa sala 22
Ib sala 24 IIIb sala 24
Ic sala 21 IIIc sala 23
IIa sala 22 IVa sala 13
IIb sala 23 IVb sala 4
VIa sala 18 IVc sala 21
VIb sala 14 IVd sala 18
VIc sala 16 IVe sala 25
VIIa sala 12 Va sala 14
VIIb sala 4 Vb sala 16
VIIc sala 3 Vc sala 3
VIIIa sala 13 Vd sala 19
VIIIb sala 19 VId sala 12
VIIIc sala 15  

Obiady – nowy numer konta bankowego

NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO !

Informujemy, że od dnia 21 stycznia 2019 r. można dokonywać wpłat za żywienie na nowy numer konta bankowego.

35 1020 4391 0000 6902 0187 6705

Dokonując płatności przelewem na powyższe konto prosimy podać w tytule przelewu następujące dane: Nazwisko i Imię dziecka (nie osoby dokonującej wpłaty) – obiady za m-c …

 

I Ty możesz zostać architektem – „budujemy” dawny Rzeszów zajęcia w Muzeum Historii Miasta Rzeszowa

15 stycznia uczniowie klasy Ia z p. Bożeną Gniewek i p. Anną Pasek – Depą uczestniczyli w ciekawych zajęciach w muzeum. Poznali  przeszłość Rzeszowa i jej mieszkańców,  budowali  przestrzenną makietę miasta, kolorowali i składali kamieniczki tworząc rynek miasta wraz z Ratuszem i pierwszym kościołem farnym. W ten sposób powstał Rzeszów Jana Pakosławica i Mikołaja Spytka Ligęzy. Zajęcia odbywały  się z wykorzystaniem metod aktywizujących.

W drodze powrotnej dzieci obejrzały szopki  znajdujące się w najstarszych kościołach Rzeszowa.

Czytaj dalej

Wpłaty za obiady za m-c styczeń 2019.

 

INFORMACJA !

W związku z przedłużającą się  procedurą (niezależną od Szkoły) utworzenia nowego konta bankowego dla wpłat z tytułu żywienia, prosimy o dokonywanie wpłat za obiady za m-c styczeń wyłącznie w formie gotówki w sekretariacie szkoły u p. Beaty Krok. Odpłatność za obiady za m-c styczeń wynosi 72,60 zł.

 

OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS – MATEMATYKA PLUS

W dniu 7 listopada 2018, jak co roku, w naszej szkole odbył się ogólnopolski konkurs matematyczny „Archimedes Plus” przeznaczony dla uczniów klas IV – VIII. Była to już 30 edycja OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS – MATEMATYKA PLUS, której inicjatorem jest Amermedia Sp.z o.o. Konkurs jest organizowany, aby pobudzić i uaktywnić uczniów, zwiększyć ich motywację w poznawaniu tajników wiedzy matematycznej. Konkurs ma charakter jednorazowy. Polega na rozwiązaniu zestawu 25 zadań. Każde zadanie daje szansę uzyskania  4 punktów. Maksymalna liczba punktów z całego testu wynosi 100. Z podanych pięciu odpowiedzi, jedna jest prawidłowa. Zgodnie z regulaminem konkursu, wyniki zostaną ogłoszone do 11 stycznia 2019 roku, gwarantowane nagrody dla uczniów zostaną wysłane przez organizatora do 11stycznia 2019r.

Czytaj dalej

ŚWIĄTECZNA POMOC DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Drodzy rodzice i uczniowie

Samorząd uczniowski oraz uczniowie z klasy 5a zachęcają do przyłączenia się do szkolnej akcji zbierania podarunków dla potrzebujących kotów i psów z rzeszowskich schronisk i fundacji. Zbieramy karmę, koce, poduszki oraz zabawki dla czworonożnych przyjaciół do 31 stycznia 2019r.

Wspólnie pomóżmy zwierzakom przetrwać zimę!

Facebook
Facebook
Skip to content