SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie zaprasza

wszystkich Rodziców i kandydatów

 do klasy I na rok szkolny 2019/2020

w dniu 12 czerwca 2019 roku o godzinie 17.00 na spotkanie z Dyrektorem oraz wychowawcami klas.

Na spotkaniu będą omawiane :

  • zapisy na świetlicę i obiady     
  • zajęcia pozalekcyjne
  • wychowawcy będą omawiali wyprawkę szkolną
  • podręczniki

Na spotkanie proszę przynieść :

  • Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w Szkole Podstawowej (wydaje przedszkole)
  • Zaświadczenie o spełnianiu rocznego
  • Przygotowania przedszkolnego (wydaje przedszkole)

ZAPISY DO KLASY I

Drukuj