Odpłatność za obiady za miesiąc czerwiec.

Odpłatność za obiady za miesiąc czerwiec.

Informacja o kwocie należnej za miesiąc czerwiec zostanie przekazana indywidualnie wszystkim rodzicom/ opiekunom prawnym.

Wiadomości w formie papierowej będą rozdane uczniom w dniu 03.06.2019 (poniedziałek).

W związku z zakończeniem roku szkolnego prosimy o możliwe jak najszybsze dokonanie wpłaty z zachowaniem podanej na zestawieniu kwoty.

Przypominamy, że od stycznia obowiązuje nowy numer konta bankowego dla wpłat za obiady.

35 1020 4391 0000 6902 0187 6705

Drukuj