Międzyszkolny Konkurs „Rzeszów – moje miasto”

Międzyszkolny Konkurs „Rzeszów – moje miasto”.

Stwórz własną baśń lub legendę o wybranym zabytku naszego miasta

 

Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału PTTK i SP nr 15 w Rzeszowie. Była to XIV edycja konkursu pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Zadaniem uczestników konkursu było pisemne zredagowanie wybranej formy wypowiedzi literackiej baśni lub legendy. Do każdej pracy uczestnik konkursu również wykonywał pracę plastyczną zgodną z treścią napisanej przez siebie baśni lub legendy. Oceniano: treść, pomysłowość, powiązanie z tematyką konkursu, pracę plastyczną.

Uczeń naszej szkoły Antoni Rodzeń  – klasa II b – otrzymał NAGRODĘ.                                           

Opiekunką była mgr Małgorzata Bartoszek.

Drukuj