RZESZOWSKIE MURALE

Mural to wielkoformatowa grafika namalowana bezpośrednio na murze budynku. Początków murali można doszukiwać się w malowidłach naskalnych na ścianach jaskiń we Francji i Hiszpanii. W Polsce murale pojawiły się na ścianach po II wojnie światowej. Dziś murale tworzą profesjonalni artyści, którzy wypowiadają się w ten sposób na tematy społeczne, ale głównie po prostu tworząc specyficzne dzieła sztuki. Za polską stolicę murali uznaje się Łódź. Od murali należy odróżniać graffiti, czyli napisy w zamierzeniu również artystyczne, mające przekazywać ważne aktualne treści, choć niekiedy nie są zbyt estetyczne.

Mural dziewczynki ze słuchawkami mieści się przy ul. Jagiellońskiej i Poniatowskiego (róg), na budynku ul. Hoffmanowej 8. Mural wykonał Arkadiusz Andrejkow, który tworzy różne dzieła na stodołach, a nawet obrazy na śniegu. Ten mural będzie początkiem prezentacji wszystkich takich dzieł w Rzeszowie. Zachęcam do spacerów po mieście i wyszukiwania innych murali oraz dokumentowania fotograficznego. 

Drukuj