Zaproszenie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie zaprasza Rodziców/Opiekunów i uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie pierwszej, na spotkanie organizacyjne. W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną, prosimy o przybycie jednego Rodzica/Opiekuna  dziecka wg. harmonogramu:

  • 26 sierpnia na g. 16.15 zapraszamy Rodziców/Opiekunów uczniów, których nazwiska rozpoczynają się od A do K. Klasa 1a p. Małgorzaty Bartoszek – boisko do koszykówki, klasa 1b p. Lucyny Kopeć – boisko do siatkówki.
  • 26 sierpnia na g. 17.15 zapraszamy Rodziców/Opiekunów uczniów, których nazwiska rozpoczynają się od L do Ż. Klasa 1a p. Małgorzaty Bartoszek – boisko do koszykówki, klasa 1 b p. Lucyny Kopeć – boisko do siatkówki.

Listy uczniów z podziałem na klasy zostaną przed spotkaniem wywieszone przy wejściu do szkoły.

Z uwagi na sytuację, uprzejmie prosimy o przybycie wyłącznie  osób zdrowych. Podczas spotkania obowiązują maseczki/przyłbice i zachowanie dystansu społecznego.

Agnieszka Świtalska
Dyrektor Szkoły

Facebook
Facebook
Skip to content