ZAPISY NA OBIADY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wypełnione i podpisane Karty zgłoszenia na obiady można przesyłać w formie skanu na adres e-mail: sekretariat@sp11.resman.pl lub składać w szkole. Ostateczny termin zapisów składania kart zgłoszeniowych – 02.09.2020 r.

Obiady będą wydawane od 4 września 2020 r.

Cena jednego posiłku dla ucznia wynosi 3,70 zł i obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości opłaty za posiłki.

Z powodu panującej obecnie pandemii i wprowadzeniu ograniczeń w poruszaniu się po szkole przez osoby trzecie, płatność za obiady należy dokonywać wyłącznie przelewem

Numer konta bankowego dla wpłat za obiady.

(tytuł przelewu: Imię Nazwisko, klasa, obiady za m-c IX 2020 r.)

35 1020 4391 0000 6902 0187 6705

Informacja o wysokości opłaty za żywienie we wrześniu zostanie podana na stronie szkoły 01.09.2020 r. oraz będzie dostępna pod numerem 17 748 23 76 u Pani Anny Ożóg.