Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że funkcję Inspektora ochrony danych w naszej szkole pełni pani Wioletta Rozesłaniec, kontakt: iod1@erzeszow.pl;