Informacja!!!

Informujemy, że od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania szkoła nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem, rodzicem, uczniem. Prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Decyzja MEN

Szanowni Państwo,
 
w związku z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w  szkołach i placówkach oświatowych od 12 do 25 marca 2020 r. informujemy, że w dniach 12 i 13 marca 2020 r. szkoła zapewnia opiekę w godzinach od 6.30 do 17.00.
Od 16 marca nie będą organizowane nawet zajęcia opiekuńcze, uczniowie nie przychodzą do szkoły.
 

Informujemy, że od 12.03.2020r. odwołane zostają wszystkie zajęcia pozalekcyjne odbywające się w godzinach popołudniowych na terenie naszej szkoły.

Dla dzieci, które będą przebywać w świetlicy w dniach 12 i 13.03 zostanie przygotowany ciepły posiłek jednodaniowy.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach