Stypendia – informacja.

W związku z przyłączeniem części sołectwa Miłocin z gminy Głogów Małopolski i sołectwa Matysówka z gminy Tyczyn do Rzeszowa istnieje możliwość złożenia wniosków o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów, którzy w wyniku zmiany granic administracyjnych Miasta Rzeszowa stali się jego mieszkańcami. Szczegóły dotyczące naboru wniosków znajdują się w poniższym odnośniku oraz stronie internetowej.

www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata

Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Obiady za m-c styczeń 2019 r.

INFORMACJA !

Od stycznia 2019 r. będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego dotyczącego wpłat za obiady. W związku z trwającą procedurą utworzenia nowego rachunku bankowego tymczasowo wstrzymane jest przyjmowanie wpłat za obiady za m-c styczeń. Po 15 stycznia 2019 r.  poinformujemy od kiedy będzie można dokonywać opłat za obiady za m-c styczeń i w jaki sposób. Obiady w miesiącu styczniu będą wydawane na stołówce szkolnej bez zmian. Jednocześnie prosimy o nie przelewanie środków tytułem opłaty za obiady na dotychczasowy numer konta bankowego.

Opłaty za obiady w 2019 roku.

KOMUNIKAT !

W związku ze zmianami dotyczącymi opłat za obiady w roku 2019 prosimy o nie przelewanie środków tytułem opłat za obiady na dotychczasowy numer konta bankowego. O zmianach, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 r. oraz kwotach należnych za obiady za miesiąc styczeń, poinformujemy najpóźniej do dnia 4 stycznia 2019 r.

Wyróżnienie w Regionalnym Konkursie o “Skrzydło Orle”

Michał Stępniak z klasy 7b zdobył wyróżnienie w Regionalnym Konkursie o “Skrzydło Orle”, który odbył się 25.10. 2018r. w WDK w Rzeszowie. Nasz uczeń recytował wiersz L. Staffa “Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą”. Gratulujemy Michałowi tym bardziej, że był jednym z pięćdziesięciu uczestników, którzy prezentowali poezję i prozę o tematyce wojennej i niepodległościowej.

Czytaj dalejWyróżnienie w Regionalnym Konkursie o “Skrzydło Orle”