Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

W dniu 21 marca 2019 roku w naszej szkole odbył się międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur” przeznaczony dla uczniów klas IV – VIII.

Główną ideą konkursu jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, „Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

Czytaj dalejMiędzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS – MATEMATYKA PLUS

W dniu 7 listopada 2018, jak co roku, w naszej szkole odbył się ogólnopolski konkurs matematyczny „Archimedes Plus” przeznaczony dla uczniów klas IV – VIII. Była to już 30 edycja OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS – MATEMATYKA PLUS, której inicjatorem jest Amermedia Sp.z o.o. Konkurs jest organizowany, aby pobudzić i uaktywnić uczniów, zwiększyć ich motywację w poznawaniu tajników wiedzy matematycznej. Konkurs ma charakter jednorazowy. Polega na rozwiązaniu zestawu 25 zadań. Każde zadanie daje szansę uzyskania  4 punktów. Maksymalna liczba punktów z całego testu wynosi 100. Z podanych pięciu odpowiedzi, jedna jest prawidłowa. Zgodnie z regulaminem konkursu, wyniki zostaną ogłoszone do 11 stycznia 2019 roku, gwarantowane nagrody dla uczniów zostaną wysłane przez organizatora do 11stycznia 2019r.

Czytaj dalejOLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS – MATEMATYKA PLUS