Informujemy, że odpłatność za obiady w miesiącu wrzesień wynosi 70,60 zł.

Cena jednego posiłku dla ucznia wynosi 3,70 zł i obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości opłaty za posiłki.

Z uwagi na trwające dostarczanie przez uczniów kart zgłoszeniowych na korzystanie ze stołówki szkolnej (do 04.09.2019r), w dniach 03 i 04.09.2019 obiad będzie składał się z zupy + kompotu + owoc. Koszt obiadu w tych dniach to 2 zł.

Płatności za obiady prosimy dokonywać na poniższy numer konta bankowego lub w sekretariacie szkoły:

35 1020 4391 0000 6902 0187 6705

Odpłatność za obiady za miesiąc czerwiec.

Odpłatność za obiady za miesiąc czerwiec.

Informacja o kwocie należnej za miesiąc czerwiec zostanie przekazana indywidualnie wszystkim rodzicom/ opiekunom prawnym.

Wiadomości w formie papierowej będą rozdane uczniom w dniu 03.06.2019 (poniedziałek).

W związku z zakończeniem roku szkolnego prosimy o możliwe jak najszybsze dokonanie wpłaty z zachowaniem podanej na zestawieniu kwoty.

Przypominamy, że od stycznia obowiązuje nowy numer konta bankowego dla wpłat za obiady.

35 1020 4391 0000 6902 0187 6705