Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie.

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Załącznik Nr 1 – formularz oferty.
 4. Załącznik Nr 2 – Wzór umowy.
 5. Załącznik Nr 3 – wykaz ilości dostaw.
 6. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań.
 7. Załącznik Nr 5 – Klauzula RODO.
 8. CZĘŚĆ I – Mięso, wędliny.
 9. CZĘŚĆ II – Ryby, mrożonki.
 10. CZĘŚĆ III – Warzywa, Owoce, Ziemniaki.
 11. CZĘŚĆ IV – Wyroby mleczarskie i jaja.
 12. CZĘŚĆ V – Pieczywo, wyroby piekarskie.
 13. CZĘŚĆ VI – Wyroby garmażeryjne.
 14. CZĘŚĆ VII – Pozostałe artykuły spożywcze.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej Nr 11 im. gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie SP.11.271/7/2018.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty
 4. Załącznik Nr 1a – formularz asortymentowo – cenowy Zadanie I mięso, wędliny
 5. Załącznik Nr 1a – formularz asortymentowo – cenowy, Zadanie II – ryby, mrożonki
 6. Załącznik Nr 1a – formularz asortymentowo – cenowy, Zadanie III – warzywa, owoce
 7. Załącznik Nr 1a – formularz asortymentowo – cenowy, Zadanie IV – wyroby mleczarskie, jaja
 8. Załącznik Nr 1a – formularz asortymentowo – cenowy, Zadanie V – pieczywo, wyroby piekarskie
 9. Załącznik Nr 1a – formularz asortymentowo – cenowy, Zadanie VI – wyroby garmażeryjne
 10. Załącznik Nr 1a – formularz asortymentowo – cenowy, Zadanie VII – pozostałe artykuły spożywcze
 11. Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
 12. Załącznik Nr 3 – Wykaz liczby dostaw artykułów w tygodniu
 13. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań
 14. Załącznik Nr 5 – Klauzula informacyjna art. 13 RODO
Facebook
Facebook
Skip to content