Stypendia

W związku z przyłączeniem części sołectwa Miłocin z gminy Głogów Małopolski i sołectwa Matysówka z gminy Tyczyn do Rzeszowa istnieje możliwość złożenia wniosków o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów, którzy w wyniku zmiany granic administracyjnych Miasta Rzeszowa stali się jego mieszkańcami. Szczegóły dotyczące naboru wniosków znajdują się w poniższym odnośniku oraz stronie internetowej.

www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata

Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia