ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Uprzejmie informujemy Rodziców nowo przyjętych dzieci oraz  dzieci kontynuujących naukę szkolną, o możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej.

Druk karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, w wersji papierowej dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz w świetlicy, natomiast w wersji elektronicznej zamieszczony poniżej.

Wypełnione i podpisane Karty zgłoszenia dziecka do  świetlicy można przesyłać w formie skanu na adres e-mail: sekretariat@sp11.resman.pl lub składać w sekretariacie/świetlicy w terminie do 15.07.2022 r.

POBIERZ TUTAJ…

Świetlica, obiady na rok szkolny 2020/2021

Rodzice uczniów kl. I-III, których dzieci w przyszłym roku szkolnym 2020/2021 będą korzystały z opieki świetlicowej, proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

Rodzice uczniów kl. I-VII, których dzieci w przyszłym roku szkolnym 2020/2021  będą korzystały z obiadów proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka na obiady.

Wypełnione karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej i na obiady można złożyć:

  • w skrzynce podawczej w przedsionku szkoły,
  • przesłać drogą pocztową na adres szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 11   w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 14, 35-311 Rzeszów
  • lub pocztą e-mail na adres: sekretariat@sp11.resman.pl

Termin składania kart do dnia 19.06.2020r.

Pliki do pobrania – czytaj dalej

Czytaj dalej

Facebook
Facebook
Skip to content