Innowacje i projekty pedagogiczne

Szkoła realizuje następujące innowacje pedagogiczne:

 1. Tyle śmieci, a czas leci – Szkoła EKO – Obywateli – mgr M. Piszczek
 2. Z książką przez świat – mgr A. Świtalska
 3. Podróże małe i duże po sztuce i literaturze – mgr M. Bartoszek
 4. Aplikacja językowa – mgr E. Płaza, mgr T. Wolański, mgr K. Bober, mgr U. Grzyś
 5. Śladami odkrywców – mgr M. Pruc, mgr K. Chmiel
 6. Od doświadczenia do inżyniera – mgr P. Kocurek
 7. Ze sztuką na Ty – mgr B. Gniewek, mgr A. Pasek-Depa

Szkoła realizuje następujące projekty pedagogiczne:

 • We współpracy z Politechniką Rzeszowską – Politechnika Młodych Odkrywców – uczniowie zakwalifikowani z klas VIII do:

programu „Szkoła Młodych Informatyków” – koordynatorem projektu jest mgr T. Kaczorowski i do programu „Szkoła Młodych Chemików” – koordynatorem projektu jest mgr P. Kossowski

 • We współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim – program „Uniwersytet Rzeszowski dla młodych odkrywców” – uczniowie zakwalifikowani z klas IV do dwóch modułów programowych:

1 grupa – 12 uczniów z klasy IVc – „Nauki Przyrodnicze” – koordynator programu mgr M. Piszczek

2 grupa – po 12 uczniów z klasy IVa, b, d, e – „Robotyka” – koordynatorem 1 grupy mgr T. Kaczorowski, koordynatorem 2 grupy mgr K. Raczyński

 • program „Zdrowo jem, więcej wiem” – koordynatorem mgr B. Gniewek (klasy I – III)
 • program „Warzywa i owoce w szkole” – klasy I – V
 • program „Szklanka mleka” – klasy I – V
 • programy profilaktyczne „Trzymaj formę”, „Program profilaktyczny o czerniaku”, „Ratujemy i uczymy się ratować” – koordynatorem mgr K. Chmiel
 • program „Proste plecy” – gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – koordynatorem programu mgr E. Wacławek-Śliż
 • w ramach programu profilaktyki p/alkoholowej zajęcia sportowe – koordynatorem programu – mgr G. Łacheta
 • we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym – program sportowy – SKS – koordynatorem programu – mgr J. Łacheta