Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

  Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1.

 

 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 

 3 września 2018 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz.1603)

 

 

2.

 

 Zimowa przerwa świąteczna
 

 23 – 31 grudnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt.1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz.1603)

 

3.  

 Ferie zimowe
 

 11 lutego  – 24 lutego 2019 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt.2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz.1603)

 

4. Wiosenna przerwa świąteczna

 

18 kwietnia  – 23 kwietnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt3  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz.1603)

 

5. Egzamin ósmoklasisty 15,16,17 kwietnia 2019r.

Podstawa prawna:

Art.9a ust.2 pkt10 lit.a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. DZ.U. z 2017r. poz.2198, z późn. zm.)

§5  pkt 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. poz. 1512).

 

 

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2019 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz.1603)

 

 

 

7. Ferie letnie

 

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) .) oraz § 3 ust. 1pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz.1603)

 

 

 

                         Dni wolne od zajęć dydaktycznych – szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

                                                 02.11.2018r.                    –         piątek

                                                 15,16,17. 04.2019r.        –          poniedziałek, wtorek, środa – egzamin klas VIII

                                                 02.05.201r.                     –         czwartek