Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 2 września 2019 r.
Podstawa prawna:- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
2.  Spotkania organizacyjne z rodzicami  06, 10 września 2019 r.
3.  Dzień Edukacji  Narodowej
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 14 października 2019 r.
4.  Spotkanie z rodzicami  02 grudnia 2019 r.
5.  Egzamin próbny ósmoklasisty  Listopad / grudzień 2019 r.
6.  Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2019 r.
Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.  432,        z późn. zm.) oraz § 3 ust.  1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej        z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
7.  Ferie zimowe  13 – 26 stycznia 2020 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
8.  Zakończenie semestru  31 stycznia 2020 r.
9.  Spotkanie z rodzicami  31 stycznia 2020 r.
10.  Wiosenna przerwa świąteczna  9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  3  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
11.  Spotkanie z rodzicami  6 kwietnia 2020r.
12.  Egzamin ósmoklasisty matematyka – 22kwietnia 2020r.
język polski – 21kwietnia 2020r.
język obcy nowożytny – 23kwietnia 2020r.
Podstawa prawna:art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
§ 5  pkt 1 rozporządzenia  Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia  2017  r.   w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).
13.  Spotkanie z rodzicami  01czerwca 2020 r
14.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  12 czerwca 2020 r.
15.  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  26 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
16.  Ferie letnie  27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna:§ 3 ust. 1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,    z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej        z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).