NABÓR 2017 

Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018

      obwód Szkoły Podstawowej nr 11

     ul. Podwisłocze numery parzyste:

      2, 4, 8, 8a, 12, 16, 18, 24, 26, 28

     ul. Podwisłocze numery nieparzyste:

     1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

 

 

                                            

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Rejestracja i weryfikacja zgłoszeń dzieci obwodowych.

3.04.2017 godz.8.00

13.04.2017 godz.15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.04.2017 godz.8.00

21.04.2017 godz.15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28.04.2017 godz.8.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia).

28.04.2017 godz.8.00

9.05.2017 godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

11.05.2017 godz.8.00

6.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

15.05.2017 godz.8.00

26.05.2017 godz.15.00

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15.05.2017 godz. 8.00

31.05.2017 godz.15.00

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

6.06.2017 godz.8.00

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia).

6.06.2017 godz.8.00

12.06.2017 godz. 15.00

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

14.06.2017 godz.15.00