Obiady – informacje

INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA 1. Z obiadów może korzystać każdy uczeń Szkoły Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie. 2. Wypełnioną „kartę zgłoszenia na obiady” należy złożyć do p. Beaty Krok w sekretariacie szkoły. 3. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki. 4. Uczeń spożywa obiady wyłącznie w stołówce … Czytaj dalejObiady – informacje