Odpłatność za obiady

Odpłatność za obiady za miesiąc wrzesień wynosi 62,70 zł (stawka 3,30 zł za jeden obiad).

Wpłat tytułem obiadów można uiszczać na konto szkoły:

86 1020 4391 0000 6202 0144 8554

Dokonując wpłat przelewem, należy w tytule przelewu podać nazwisko, imię, klasę oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. Wszelkich Informacji dotyczących opłat za obiady udziela p. Beata Krok tel. 17 748 24 00