Z przysłowiami za pan brat

W międzyszkolnym konkursie literackim „ Z przysłowiami za pan brat”, zorganizowanym 14 września przez WiMBP Filia 6 w Rzeszowie zajęliśmy pierwsze i drugie miejsce. Uczniowie z sześciu szkół wzięli udział w siedmiu konkurencjach, w ramach, których mieli okazję wykazać się znajomością przysłów.

Czytaj dalej

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny

Od 17-ego września rusza rejestracja na nowy semestr bezpłatnych zajęć dla uczniów szkół podstawowych w wieku 7-12 lat – Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Bezpłatne zajęcia odbywające się w Rzeszowie oraz czterech Filiach: Mielcu, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Stalowej Woli.

Czytaj dalej

Odpłatność za obiady

Odpłatność za obiady za miesiąc wrzesień wynosi 62,70 zł (stawka 3,30 zł za jeden obiad).

Wpłat tytułem obiadów można uiszczać na konto szkoły:

86 1020 4391 0000 6202 0144 8554

Dokonując wpłat przelewem, należy w tytule przelewu podać nazwisko, imię, klasę oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. Wszelkich Informacji dotyczących opłat za obiady udziela p. Beata Krok tel. 17 748 24 00

Facebook
Facebook
Skip to content