Przetargi


2019-04-15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

08-04-2019

Termomodrenizacja elewacji budynku szkoły wraz z remontem głównych schodów wejściowych oraz ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie – dokumentacja projektowa.


06-12-2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


05-12-2018

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


26-11-2018

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej Nr 11 im. gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie SP.11.271/7/2018.

    1.