Szkoła Podstawowa Nr 11 w Rzeszowie

im. gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

W dniu 21 marca 2019 roku w naszej szkole odbył się międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur” przeznaczony dla uczniów klas IV – VIII.

Główną ideą konkursu jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, „Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Test konkursowy w kategorii „Żaczek” zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów).    Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W naszej szkole w konkursie uczestniczyło 55 uczniów, w tym:

27 uczniów z klas IV, 17 uczniów z klas V,  10 uczniów z klas VI oraz jedna osoba z klasy VII. Uczniowie do testu przystąpili z wielkim przejęciem i zapałem do pracy. Rzetelnie i z zaangażowaniem pracowali, aby rozwiązać każde zadanie z testu. Gratulujemy wszystkim uczniom wspaniale wykonanej pracy!

Osoby odpowiedzialne za zorganizowanie konkursu: Kinga Piróg, Marta Pinda.

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny
Przewiń na górę
ttttt Skip to content