Szkoła Podstawowa Nr 11 w Rzeszowie

im. gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie

Pracownik

INFORMACJA

Na każde świadczenie socjalne należy złożyć wniosek, który można pobrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony  sp11.resman.pl w zakładce RODO – pracownik.

Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego. Pracownik, emeryt lub rencista, który nie złoży wniosku na zainteresowane świadczenie nie ma prawa odwoływania się od decyzji dyrektora.

 

Przewiń na górę
ttttt Skip to content