Zaproszenie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie zaprasza Rodziców/Opiekunów i uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie pierwszej, na spotkanie organizacyjne. W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną, prosimy o przybycie jednego Rodzica/Opiekuna  dziecka wg. harmonogramu:

  • 26 sierpnia na g. 16.15 zapraszamy Rodziców/Opiekunów uczniów, których nazwiska rozpoczynają się od A do K. Klasa 1a p. Małgorzaty Bartoszek – boisko do koszykówki, klasa 1b p. Lucyny Kopeć – boisko do siatkówki.
  • 26 sierpnia na g. 17.15 zapraszamy Rodziców/Opiekunów uczniów, których nazwiska rozpoczynają się od L do Ż. Klasa 1a p. Małgorzaty Bartoszek – boisko do koszykówki, klasa 1 b p. Lucyny Kopeć – boisko do siatkówki.

Listy uczniów z podziałem na klasy zostaną przed spotkaniem wywieszone przy wejściu do szkoły.

Z uwagi na sytuację, uprzejmie prosimy o przybycie wyłącznie  osób zdrowych. Podczas spotkania obowiązują maseczki/przyłbice i zachowanie dystansu społecznego.

Agnieszka Świtalska
Dyrektor Szkoły

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY 2020/2021

AKTÓWKA PLASTYCZNA - podpisane pomoce plastyczne, które będą w szkole: (WSZYSTKIE RZECZY PROSZĘ PODPISAĆ IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA ORAZ PODAĆ KLASĘ)

  •  plastelina 
  •  farby plakatowe; pędzle, kubek  
  •  podkładka do malowania i lepienia z plasteliny 
  •  blok techniczny: biały i kolorowy A4 
  •  blok rysunkowy biały i kolorowy A4 
  •  kredki woskowe lub pastele 
  • 2 teczki papierowe formatu A4 na „prace plastyczne” i „dodatkowe karty pracy” 

Czytaj dalejWYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY 2020/2021

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 26 czerwca 2020 r.

Rozdanie świadectw odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczniowie przed wejściem do szkoły mają obowiązek zdezynfekowania rąk i założenia maseczki. Prosimy nie wnosić na teren szkoły zbędnych przedmiotów.  

Uczniowie odbierający świadectwa w dużej sali gimnastycznej wchodzą wejściem od strony placu zabaw, uczniowie odbierający świadectwa w małej sali gimnastycznej wchodzą wejściem przez szatnię, uczniowie z sal 3 i 4 wchodzą wejściem głównym. 

Rodziców prosimy o pozostanie przed budynkiem szkoły. 
Uczniowie/rodzice kl. 1 – 7 mogą odebrać świadectwo w innym terminie, po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie szkoły, w dniu poprzedzającym dzień odebrania świadectwa. 

Czytaj dalejZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 26 czerwca 2020 r.