Strona główna

     

SZKOŁA

PRZETARGI

Historia szkoły

Patron szkoły

Gdzie się mieścimy

Zapraszamy do nas

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

INFORMACJE O SZKOLE

Informacje dla nauczycieli

INFORMACJE  DLA RODZICÓW

PLAN ZAJĘĆ

 

JADŁOSPIS

ŚWIETLICA

 

Organizacje i zajęcia pozalekcyjne

Kółko internetowe

Kółko matematyczne

Kółko j. angielskiego

Klub Młodego Germanisty

Kółko plastyczne

Kółko polonistyczne

Kółko ekologiczne

Klub sportowy MACZEK

Szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody      

S.K. "CARITAS"

Biblioteka

Zespół taneczny "Chochliki"

Koło turystyczne

 

Wolontariat

ARCHIWUM

sekretariat@sp11.resman.pl

 

NABÓR DO KLAS I  WAŻNE DATY

 
 

Aktualności: 

 • WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  DLA  KLAS I - VI

  na rok szkolny 2016/ 2017 więcej.................


 • Informacja o możliwości pobrania przez rodziców kart na świetlicę i na obiady. Karty w załącznikach:

  karta świetlica

  karta obiady


 • WYPRAWKA SZKOLNA 2016

  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 poz. 1045) 

  Informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom 2016 r. – „Wyprawka szkolna” dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl.

  Proszę o zapoznanie się z treścią i realizowanie zawartych tam wytycznych.

  W roku szkolnym 2016/2017 program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Wniosek należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 w terminie określonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa Zarządzeniem Nr VII/750/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. - do dnia 9 września 2016 r.  (wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły).


 • Stypendia szkolne

  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie informuje, że rodzice mogą  starać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługującego mieszkańcom Rzeszowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r. poz. 182 ze zm.); obecnie wynosi ona 514 zł netto.

  Więcej informacji oraz wniosek można uzyskać  ze strony :

  www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-szkolne


   

 • WYPRAWKA DLA PIERWSZOKLASISTY więcej...................

   

ŻYCZYMY MIŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK

 
BAZA DYDAKTYCZNA - DOBRZE WYPOSAŻONE PRACOWNIE:

 • dwie sale gimnastyczne 

 • sala do gimnastyki korekcyjnej

 • sala tenisa stołowego

 • nowoczesna pracownia językowa

 • pracownia komputerowa

 • świetlica czynna od godziny 630 do 1630

 • stołówka z obiadami domowymi 

 • biblioteka szkolna

 

KALENDARZ

Dziennik elektroniczny

 

Kontakt

Sekretariat tel 177482400

fax. 177482406

e-mail: sekretariat@sp11.resman.pl

APLIKACJA JĘZYKOWA 

ETWINNING

Konkursy międzyszkolne

Międzyszkolny Przegląd małych Form Teatralnych "Mały   Broadway"

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Klas Trzecich "Ortograficzna Corrida"     

VIII Międzyszkolny Konkurs Artystyczny

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II-Papież Miłosierdzia”   WYNIKI

 

 

 
Szkoła Podstawowa nr 11 w RZESZOWIE
Opieka strony - mgr Alicja Gierlach
projekt szablonu: Szablonownia